Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i systemów IT do procesów sprzedaży i świadczenia usług

Projekt „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i systemów IT do procesów sprzedaży i świadczenia usług w EHRLE Sp. z o.o. w celu podniesienia konkurencyjności na rynku międzynarodowym” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 jest kompleksowym działaniem mającym na celu dokonanie licznych usprawnień w działalności firmy, w szczególności w zakresie świadczonych usług związanych ze sprzedażą myjni samoobsługowych, części zamiennych i akcesoriów, gospodarki magazynowej i montażu myjni. Całość zmian procesowych ma za zadanie skrócić czas dostawy myjni do klienta, co pozwoli zwiększyć konkurencyjność firmy Ehrle Sp. z o.o. na rynku krajowymi i międzynarodowym.