Społeczna odpowiedzialność biznesu

O tym, że EHRLE posiada wykwalifikowanych i pełnych zapału pracowników wie już niemal każdy. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że pokłady energii, dobroduszności oraz sportowego ducha walki przenoszą również poza swoje miejsce pracy. Jako zespół wspólnie pomagamy innym, co przynosi nam wszystkim wiele radości i satysfakcji, jednocześnie zbliżając nas do siebie jeszcze bardziej. Będziemy niezwykle zaszczyceni, jeśli zechcą Państwo dołączyć do drużyny E jak EHRLE i wspólnymi siłami pomagać osobom utalentowanym oraz najbardziej potrzebującym. 

„Dobry bądź i szlachetny, bądź do pomocy gotowy!” – Johann Wolfgang von Goethe.