Prefabrykowane płyty betonowe

Jedna płyta na jedno stanowisko mycia, bez fug, nieszczelności i pęknięć, łatwy i szybki montaż, z wbudowaną kratką ściekową

Jedna płyta na jedno stanowisko mycia

Myjnie Ehrle można zamówić w gotowych do montażu elementach. Zarówno betonowy kontener techniczny, jak i płyty betonowe na stanowiskach mycia mogą zostać dostarczone na budowę i ułożone za pomocą dźwigu. Konstrukcja płyt zawiera otwory i przepusty pozwalające na przeprowadzenie wszystkich instalacji. Dlatego jest możliwe maksymalne skrócenie czasu budowy.

Prefabrykowane płyty  betonowe  są wykonywane w Niemczech z najwyższej jakości betonu przygotowanego według receptury dobranej dla warunków myjni samochodowej. Przystosowane do transportu i szybkiego montażu. Zawierają wszystkie instalacje, w tym rurki ogrzewania zapobiegające oblodzeniu stanowiska mycia podczas mrozów, złącza do podłączania odpływów  do  kanalizacji  oraz otwory i przepusty na instalacje elektryczne myjni.

Ogrzewanie posadzki połączone jest z wymiennikiem ciepła w kontenerze technicznym, gdzie komputer optymalizuje ogrzewanie przy maksymalnej oszczędności energii. Betonowe posadzki posiadają 80mm izolację z pianki poliuretanowej, dzięki czemu ciepło nie jest emitowane do gruntu, lecz do stanowisk  mycia,  na których nie może być lodu i śniegu.

Duża wanna ściekowa ze stali nierdzewnej przykryta kratą ze stali nierdzewnej, wbudowana jest pod odpowiednim spadkiem w środkowej części posadzki na każdym stanowisku mycia. Woda może dzięki temu wpływać najpierw do wanny, gdzie  pozostaje piasek i inne ciężkie osady, skąd łatwo je usunąć, a dalej do osadnika piasku i do separatora substancji ropopochodnych w podziemnym systemie kanalizacji.

Specjalny proces produkcyjny i receptura betonu sprawia, że powierzchnie płyt są trwale, odporne na wodę, środki chemiczne i uszkodzenia oraz nadają się do ponownego montażu.  

Transport z użyciem ładowarki niskopodwoziowej i wózka widiowego bezpośrednio na plac budowy.

Za pomocą dźwigu mobilnego, prefabrykowany kontener betonowy i płyty myjni są umieszczane na podłożu żwirowym.

Po ułożeniu prefabrykowanych płyt betonowych, pomiędzy płytami umieszczane są centralne belki.

W ciągu jednego dnia roboczego prefabrykowane płyty betonowe są gotowe do dalszego montażu.

Plac budowy jest przyjmowany przez zespól pracowników EHRLE i przygotowywany do montażu konstrukcji stalowej.

Konstrukcja stalowa jest mocowana za pomocą kotew przyczepnych do istniejących prefabrykatów betonowych.