Upoważnienie zwrotu towaru - formularaz

Instrukcja wypełnienia formularza RMA

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi  systemu RMA. System ten pozwoli Państwu składać w naszym serwisie gwarancyjnym reklamację wszystkich produktów objętych gwarancją w firmie Ehrle.

System będzie nadawał każdemu zgłoszeniu indywidualny numer RMA.

Zgłoszenia gwarancyjne należy wypełniać drogą elektroniczną poprzez formularz RMA na naszej stronie internetowej www.ehrle.pl.

Pamiętaj, aby do wysyłki dołączyć dokumenty potwierdzające przyjęcie, ponieważ nie możemy przyjąć uszkodzonej części bez numeru RMA, akceptacja w tym przypadku zostanie odrzucona.

Pod otrzymanym numerem RMA tylko określony produkt może zostać zwrócony
w określonej ilości. Jeśli zwrot zawiera inne produkty, dla których nie ma formularza RMA, zostanie on odesłany bez powiadomienia w stanie nie naruszonym na koszt odbiorcy.

Jak wypełnić formularz EHRLE RMA?

 1. Urządzenie -wybieramy rodzaj urządzenia, którego dotyczy reklamacja:
 • myjnia,
 • odkurzacz,
 • rozmieniarka,
 • myjka wysokociśnieniowa.
 1. Numer seryjny – należy wpisać numer seryjny reklamowanego urządzenia:
  1. jeśli numer seryjny będzie w bazie to po prawidłowym wpisaniu automatycznie pojawią się dane: Model typ, System wariant, Rodzaj ogrzewania, Ilość stanowisk, Rok produkcji, Nr faktury zakupu, Data zakupu/data uruchomienia;
  2. jeśli numer seryjny nie jest jeszcze w bazie, to 2 razy system zapyta czy numer jest prawidłowy i za 3-cim razem przepuści dalej.
 2. Model typ – należy wybrać model urządzenia np. JetWash Plus, Carwash Outdoor, Carwash Indoor, Odkurzacz Duo, HD1140.
 3. System wariant – należy wybrać wariant wykonania.
 4. Rodzaj ogrzewania – należy wybrać rodzaj.
 5. Ilość stanowisk – należy wybrać ile stanowisk posiada dane urządzenie.
 6. Dotyczy stanowisk – należy zaznaczyć, których stanowisk dotyczy dana reklamacja.
  1. Jeśli reklamacja dotyczy części, która dotyczy tylko konkretnego stanowiska mycia i nie ma wpływu na pozostałe stanowiska, należy zaznaczyć tylko jedno, właściwe stanowisko. Po zaznaczeniu stanowiska pojawi się pole Stan licznika, w którym należy wpisać stan licznika na danym stanowisku mycia.
  2. Jeśli reklamacja dotyczy części, która ma wpływ na pracę wszystkich stanowisk mycia, należy zaznaczyć wszystkie stanowiska mycia. Po zaznaczeniu stanowisk pojawią się pola Stany licznika 1, 2, …, w których należy podać stany liczników na każde stanowisko mycia.
 7. Rok produkcji – należy wpisać rok produkcji.
 8. Nr faktury zakupu – należy wpisać nr faktury zakupu urządzenia / lub podzespołu.
 9. Data zakupu/ data uruchomienia – należy wpisać datę zakupu danego urządzenia,
  w przypadku myjni lub odkurzacza stacjonarnego należy wpisać datę uruchomienia.
 10. Data awarii – należy podać bieżącą datę awarii, której dotyczy reklamacja.

Klient końcowy

 1. Nazwa – nazwa klienta końcowego.
 2. Osoba kontaktowa – osoba kontaktowa.
 3. Telefon – telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za urządzenie.
 4. Email – email osoby odpowiedzialnej za reklamację- adres na który będą przychodziły informacje związane z danym zgłoszeniem RMA.
 5. Ulica – lokalizacja urządzenia.
 6. Kod pocztowy – kod pocztowy miejscowości.
 7. Miasto – miasto.
 8. Kraj – kraj.

Dealer/ partner

Jak powyżej – należy zaznaczyć jeśli użytkownikiem nie jest dealer/partner.

 1. Numer D/P – numer dealera / partnera – numer jest nadawany przez firmę EHRLE.
 2. Firma – nazwa firmy.
 3. Osoba kontaktowa – osoba do kontaktu w sprawach danego zgłoszenia RMA.
 4. Telefon – numer telefonu osoby kontaktowej.
 5. Email – email osoby odpowiedzialnej za reklamację- adres na który będą przychodziły informacje związane z danym zgłoszeniem RMA.
 6. Ulica – adres partnera/dealera.
 7. Kod pocztowy – adres partnera/dealera.
 8. Miasto – adres partnera/dealera.
 9. Kraj – adres partnera/dealera.

Szczegółowy opis zgłoszenia

 1. Szczegółowy opis usterki – proszę o szczegółowe opisywanie problemu, co się dokładnie dzieje.

Uszkodzone części

 1. Nazwa – proszę wpisać nazwę uszkodzonej części.
 2. Kod – proszę o wpisywanie kodu części jeśli to możliwe – pole nieobowiązkowe.
 3. Ilość – proszę podać ilość.

Na końcu należy uzupełnić KOD CAPTCHA i wysłać formularz.

Po wysłaniu pojawi się dodatkowy komunikat:

Dodaj plik – w tym miejscu będzie można załączyć zdjęcie lub zdjęcia dotyczące danej reklamacji.

Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu zgłoszenia reklamacyjnego RMA, na podany przez Państwa adres e-mail, automatycznie wygenerowana zostanie informacja o otrzymaniu przez EHRLE zgłoszenia wraz z nadaniem numeru RMA.

O kolejnych etapach postępowania reklamacyjnego będziecie Państwo informowani na bieżąco drogą elektroniczną.

Jeżeli reklamacja wymagać będzie zwrotu reklamowanej części, otrzymacie Państwo stosowną informację wraz z zestawem etykiet, które należy umieścić:

 • Na kartonie lub innym opakowaniu, w którym dana część lub części zostaną wysłane,
 • Na każdą reklamowaną część.

Uwaga:

 • Należy bezwzględnie poczekać na stosowne dokumenty dotyczące zwrotu, ponieważ w przeciwnym wypadku zwrot nie będzie przyjęty i zostanie odesłany na koszt odbiorcy.
 • Odesłać można tylko towary wymienione w RMA. Jeśli przesyłka będzie zawierała inne części, zostaną odesłane bez powiadomienia na koszt odbiorcy.