Jak prawidłowo zabezpieczyć myjnię przed zimą?

Posiadacze samochodów chcą dbać o czystość swoich czterech kółek o każdej porze roku. Również zimą chętnie oczyszczają auta z błota pośniegowego, soli czy innych zanieczyszczeń. W związku z tym właściciele myjni bezdotykowych powinni odpowiednio przystosować swoje obiekty do zimowych warunków, przede wszystkim zabezpieczyć je przed wpływem działania niskich temperatur.

H2: Jak prawidłowo dbać o myjnię samochodową?

Posiadacze myjni samochodowych zimą muszą przede wszystkim sprawdzić wszystkie elementy odpowiedzialne za ochronę przed zamarzaniem myjni oraz ich podzespoły. Nie można zapomnieć też o wyłączeniu natężenia w urządzeniu. Myjnie modułowe oczywiście powinny mieć zapewnioną przynajmniej jedną nagrzewnicę działającą w module, aby podgrzewała filtry osmotyczne, zmiękczacz oraz zbiornik z wodą zdemineralizowaną. Druga nagrzewnica powinna znajdować się w module z techniką, umieszczona w dolnej części modułu tak, aby produkowane przez nią ciepło ogrzewało pompy i przyłącze wody, ograniczając w ten sposób ryzyko zamarzania wody. Nastawę nagrzewnicy należy ustawić w ten sposób, aby zapewnić wewnątrz myjni temperaturę min. 5 stopni Celsjusza. Doskonałym rozwiązaniem umożliwiającym kontrolę jest zamontowanie w środku termometru.

Trzeba sprawdzić też ogrzewanie posadzki. Nie powinno być ono wyłączane, system ten w zimie powinien działać przez cały czas w trybie awaryjnym.

Bardzo ważne jest również sprawdzenie wszystkich filtrów. Jeśli filtry są zabrudzone, należy je niezwłocznie wymienić. W ten sposób unikniemy zamarznięcia wody w układzie wysokiego ciśnienia. Należy też sprawdzić drożność systemów cyrkulacji zimowych zaworów w pistoletach wysokociśnieniowych. W ten sposób zażegnamy ryzyko wystąpienia poważnych usterek, a także zapobiegniemy kosztownym naprawom. Ponadto należy skontrolować, czy pływak dopuszczający wodę do zbiornika cyrkulacji działa poprawnie.

Wreszcie, jeszcze przed sezonem zimowym trzeba się upewnić, czy w pistoletach zamontowane są zimowe zawory. Kontrolę wykonujemy poprzez wyłączenie zasilania elektrycznego myjni; bardzo ważne jest, by pamiętać o nie zamykaniu podczas kontroli dopływu wody. Jeśli po pewnym czasie z pistoletów pod bardzo niskim ciśnieniem popłynie woda, to znak, że zawory ciśnieniowe są zamontowane prawidłowo.