dotacje na bioasekurację - krowy

Dofinansowanie na bioasekurację – jak otrzymać 50% refundacji?

Skuteczna ochrona biologiczna i zdrowotna inwentarza gospodarstwa rolnego niejednokrotnie wymaga poniesienia dużych kosztów. Tematem artykułu jest korzystne dofinansowanie na bioasekurację. Zapraszamy do lektury, z której dowiesz się, jak otrzymać 50% refundacji!

Zabezpieczenie stada przed zakażeniem i rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń to jedno z wyzwań, przed jakimi w ostatnich latach stanęli polscy rolnicy. Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi spoczywa w rękach właściciela gospodarstwa rolnego. Musi on podjąć decyzję, jakie środki zapobiegawcze i ochronne zastosować, a przede wszystkim ponieść stosowne koszty finansowe związane z ich wdrożeniem.

Warto wspomnieć, iż ogniska ASF u świń są spotykane na terenie całej Polski. Choroba przenosi się z dzików na trzodę chlewną i jest wysoce zaraźliwa. Fakt zarażenia determinuje znaczne straty finansowe w gospodarstwie rolnym. Jednocześnie wprowadzenie odpowiednich narzędzi zapobiegawczych może znacznie uszczuplić rolniczy budżet. Na szczęście rolnicy mogą skorzystać z dofinansowania na bioasekurację w wysokości 50%!

Czym jest bioasekuracja?

Zanim szerzej przyjrzymy się zasadom pozyskiwania wsparcia, odpowiemy na pytanie, czym jest bioasekuracja? Termin ten oznacza biologiczną ochronę fermy, czyli ogół działań na terenie gospodarstwa rolnego, których celem jest ochrona biologiczna oraz zdrowotna. Wdrożenie procesów bioasekuracji pozwala na zapobieżenie rozprzestrzenianiu się różnego rodzaju wirusów i bakterii, a także rozmaitych mykoplazm oraz pasożytów.

W naszym kraju zasady bioasekuracji zaczęto wdrażać w gospodarstwach rolnych w następstwie rozprzestrzeniania się groźnych chorób zwierzęcych – ptasiej grypy oraz ASF. Warto wspomnieć, że działania te dotyczą zarówno zagrożeń wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Mają na celu zapobieżenie przenoszeniu się patogenów na terenie gospodarstwa rolnego oraz pomiędzy sąsiadującymi z nim hodowlami zwierząt.

Zasady bioasekuracji

Wiesz już, co to jest bioasekuracja. Możemy zatem przejść do szerszego omówienia 10 najważniejszych zasad bioasekuracji.

  1. Ochrona gospodarstwa w systemie otwartym z podwójnym ogrodzeniem o wysokości minimum 1,5 m wraz z krawężnikiem lub podmurówką.
  2. Zabezpieczenie wejścia na fermę poprzez zamykanie bram wjazdowych oraz drzwi wraz z wyznaczeniem punktu kontrolnego na wejściu.
  3. Wcześniejsze przygotowanie osób wchodzących do gospodarstwa według procedur – umówienie wizyty, prysznic, odzież zmienna, unikanie kontaktu ze zwierzętami.
  4. Wprowadzenie procedur związanych z monitorowaniem oraz zwalczaniem gryzoni wraz ze stosowną dokumentacją.
  5. Okresowa dezynfekcja od kwietnia do listopada wraz z prowadzeniem dokumentacji z przeprowadzonych zabiegów.
  6. Wdrożenie rejestru transportu zwierząt zawierającego informacje na temat środków komunikacji.
  7. Zastosowanie zabezpieczeń obiektu, w którym przebywają zwierzęta hodowlane, zapobiegających kontaktowi z psami i kotami.
  8. Przechowywanie trzody chlewnej w pomieszczeniach zamkniętych, z wyjątkiem świń w systemie otwartym.
  9. Ochrona przed wstępem osób postronnych na teren gospodarstwa rolnego lub hodowli trzody chlewnej.
  10. Prowadzenie pisemnego planu bioasekruacji wraz z dokumentacją, programem czyszczenia, rejestrem produktów biobójczych i zasadami dezynfekcji.

Powyższe zasady są opracowywane przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt oraz organy lokalne (w Polsce – Główny Inspektorat Weterynarii).

Sprawdź również: Myjki wysokociśnieniowe dla rolnictwa

Dofinansowanie na bioasekurację

Dowiedziałeś się, jakie są zasady działań bioasekuracyjnych. Warto wiedzieć, iż istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na bioasekurację pokrywającego 50% poniesionych kosztów z tytułu ochrony biologicznej i zdrowotnej gospodarstwa. Dzięki niemu rolnicy mają możliwość zwrotu 50% kosztów zakupu pianownic, urządzeń do dezynfekcji parą, a także przystawek do powierzchni płaskich do dezynfekcji szlaków komunikacyjnych marki Ehrle.

Co obejmuje dofinansowanie?

Warto wiedzieć, co obejmuje dofinansowanie na bioasekurację. Wsparcie finansowe pozwala na częściową refundację zakupu mat dezynfekcyjnych, sprzętu dezynfekcyjnego, odzieży ochronnej i obuwia, a także zastosowania zabezpieczeń budynków. Dofinansowanie obejmuje ponadto wszelkie koszty związane z przebudową lub remontem pomieszczeń celem wdrożeń odpowiednich zasad bioasekuracji.

Sprawdź również: Myjki ciśnieniowe – pełna oferta

Jakie dokumenty są niezbędne do otrzymania dofinansowania?

Do udzielenia wsparcia rolnik musi złożyć wniosek wraz z fakturami i rachunkami potwierdzającymi poniesione koszty. Niezbędne będą także oświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. O dokładnych wymaganiach mowa w przepisach dotyczących postępowania w pomocy publicznej. Od 2018 r. wnioski złożyło ponad 13 tys. rolników.

Jeżeli planujesz wdrożenie zasad bioasekuracji w swoim gospodarstwie rolnym, to niezbędne będzie zastosowanie odpowiednich urządzeń do dezynfekcji, dezynsekcji czy deratyzacji. Poszukując sprawdzonych rozwiązań w tym zakresie, warto zapoznać się ofertą firmy Ehrle, zaufanego dostawcy pianownic parowych i sprzętu do dezynfekcji dyszą parową.

Więcej informacji o dofinansowaniu na bioasekurację: https://www.gov.pl/web/arimr/od-20-czerwca-mozna-sie-starac-o-dofinansowanie-na-bioasekuracje