Budowa własnej myjni

Budowa własnej myjni – formalności

W dotychczasowych artykułach udowodniliśmy już, że własna myjnia bezdotykowa to wciąż opłacalny biznes. I to pomimo faktu, że liczba podobnych inwestycji jeszcze rośnie, przez co zmniejsza się nisza w rynku. Dziś idziemy jednak o krok dalej – przyglądamy się formalnościom, których trzeba dopełnić przed uruchomieniem własnej myjni bezdotykowej.

Mamy już pomysł na biznes, znaleźliśmy właściwego producenta myjni bezdotykowych, w zasobach jest też działka, na której zamierzamy uruchomić własną myjnię. Pora rozpocząć załatwianie formalności związanych z inwestycją. Najpierw – jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy – należy założyć działalność gospodarczą w dogodnej i wybranej przez siebie formie. Nie trzeba do tego celu koncesji. Następnie ustalić wszystkie szczegóły inwestycji z producentem technologii mycia pojazdów i jego biurem projektowym: biuro to przygotuje projekt inwestycji, który przyda się potem podczas składania dokumentacji budowlanej.

Kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie w lokalnym urzędzie miasta lub gminy status działki, na której zamierzamy rozpocząć inwestycję. Działka ta powinna mieć status umożliwiający prowadzenie działalności handlowo-usługowej oraz dopuszczający możliwość postawienia na niej myjni bezdotykowej. W tym celu należy udać się do działu geodezji i zapytać, czy nasz teren objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego. Plan wskaże nam zakres przewidywanych inwestycji na określonym terenie. Jeżeli MPZP jest dla naszej działki wydany, to jest to optymistyczny scenariusz Niestety, nie wszystkie jednak gminy mają uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego. Wobec takiego biegu rzeczy należy złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy.

Wniosek o warunki zabudowy

Występuje się o niego do właściwego dla danego terenu organu administracyjnego (wójt/burmistrz/prezydent), wskazując granice działki na której zbudujemy myjnię bezdotykową, następnie zamierzony sposób zagospodarowania działki z opisem rodzaju zabudowań i ich otoczenia. Przedstawić będzie trzeba również parametry techniczne inwestycji oraz planowane zapotrzebowanie na media (woda, ścieki, energia elektryczna, gaz). Decyzja taka będzie wydana w przypadku spełnienia kliku warunków, a mianowicie: bezpośredniej lub pośredniej dostępności do działki z drogi publicznej, przyłącza do mediów lub przynajmniej ich planu, grunt nie powinien być też objęty ochroną konserwatorską i mieć możliwość zabudowania. Dobrze też wreszcie, jeśli na działce sąsiadującej z naszą planowaną inwestycją myjni bezdotykowej stoją zabudowania, będzie można wyznaczyć według nich przyjazną i dobrosąsiedzką odległość nowych budynków.

Dalsza procedura

Po spełnieniu powyższych warunków pozostaje jeszcze uzyskanie na inwestycję pozwolenia wodnoprawnego i budowlanego. Działalność myjni bezdotykowej generować będzie ścieki o zawartości substancji szkodliwych dla środowiska wodnego, stąd wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego składa się do właściwego miejscowo starosty powiatowego.

W drugim z kolei przypadku (pozwolenie budowlane) projektant przygotowuje już projekt inwestycji myjni bezdotykowej ze wskazaniem przyłączy do mediów (woda, ścieki, prąd, gaz) i dojazdu drogowego. Dodatkowo – trzeba będzie mieć podpisane warunki dostawy mediów z dostawcami oraz przedstawić plan szczegółowego zagospodarowania terenu działki. Pozwolenie składa się do właściwego organu administracyjnego. Po spełnieniu tych warunków można wreszcie przystąpić do budowy myjni!